Auto ID & Smart Apps for Mobile Workers

SDT Informatics

Auto ID & Smart Apps for Mobile Workers

Traceerbaarheids oplossingen

In de voedingssector is er een wettelijke verplichting maar ook daarbuiten leggen steeds meer bedrijven hun toeleveranciers op om van de geleverde producten, een volledige historiek bij te houden van de oorsprong van de elementen waaruit ze zijn samengesteld en hun levensloop binnen het bedrijf alsook de eindbestemming.

 

Deze traceerbaarheid of naspeurbaarheid krijgt, onder meer in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een steeds groter belang toegewezen: de veiligheid van de eindconsument staat hierbij centraal. Dat traceability tevens ook leidt tot een optimalisatie van bedrijfsprocessen, ketenintegratie en standaardisering is mooi meegenomen.

 

Oorsprong & Bestemming

Met traceerbaarheids-toepassingen slaan bedrijven voor elk product dat zij behandelen of vervaardigen de door hen gekende herkomst op van de elementen die zij daarbij gebruiken en is van elk product dat het bedrijf verlaat de samenstelling en levensloop geregistreerd.

 

Daardoor zijn in geval van kwaliteitsproblemen bij een basiselement of productieproces niet alleen alle eindproducten die hierdoor beïnvloed werden gekend, maar ook de bestemmelingen.

 

Opslag & Productie parameters

Met traceerbaarheids-oplossingen kunnen ook belangrijke, aan variatie onderhevige parameters van het opslag en productieproces worden opgeslagen. Daardoor kan opgespoord worden met welke parameters het product is vervaardigd, welke materialen en machines daarbij zijn gebruikt, wie bij het productieproces was betrokken en onder welke condities product en basiselementen werden opgeslagen.

 

Bijkomend kunnen ook kwaliteitscontrole gegevens geregistreerd worden van zowel inkomende goederen, halffabrikaten als eindproducten.

 

Op die manier geeft traceerbaarheid voor elk behandeld of vervaardigd product een gedetailleerd inzicht in de kwaliteit van zijn samenstelling, productie- & opslagproces.

 

Transport

Traceerbaarheid hier ook tracking genoemd wordt ook gebruikt om de levensloop van het product in de logistieke keten te volgen. Dit geeft aan in welke omstandigheden het product het logistiek parcours heeft gevolgd. Daardoor kunnen er garanties worden geboden dat de goederen ook hier volgens de opgelegde condities zijn behandeld.

 

Men krijgt tevens een beeld van de eventuele knelpunten binnen de combinatie van de gebruikte transportmiddelen.

 

Probleemgoederen en Recalls

Via de traceerbaarheid gegevens kan men makkelijker de oorzaak van een kwaliteitsprobleem terugvinden, probleemgoederen identificeren en deze op elk ogenblik om het even waar in de keten terugvinden en verwijderen.

 

Het systeem zorgt ervoor dat de terugroep beperkt blijft tot de probleemgoederen.

 

Voordelen

Traceerbaarheid verhoogt de garantie op het vlak van veiligheid, gezondheid en degelijkheid van het product en leidt tot een algemene verbetering van goederenstroom, productieproces en kwaliteit.

 

SDT Informatics biedt oplossingen om de registratie van de traceerbaarheid gegevens te automatiseren via mobiele en vaste scanning systemen, resulterend in een grotere efficiëntie, een vermindering van de foutenmarge, een groter rendement en aldus een grotere klantentevredenheid.

SDT Informatics
SDT Informatics
SDT Informatics